OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2014r. o godz. 12:00  w lokalu: 64-920 Piła, Siemiradzkiego 27  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Sprężarka Airtower  

1 [szt.]

6 000,00   *) **)

4 500,00

 

2

Caroliner + urządzenie pomocnicze  

1 [szt.]

6 000,00    *)**)

4 500,00

 

3

Leader- Analizator Gazow  

1 [szt.]

2 000,00    *)**)

1 500,00

 

4

Podnośniki Dwukołowe  

3 [szt.]

1 000,00   *)**)

   750,00

 

5

Podnośnik Diagnostyczny  

1 [szt.]

2 000,00    *)**)

1 500,00

 

6

Linia Diagnostyczna  

1 [szt.]

10 000,00  *)**)

7 500,00

 

7

Examiner - urządzenie diagnostyczne pojazdów

1 [szt.]

500,00       *)**)

   375,00

 

8

Examiner Smart  

1 [szt.]

1 000,00   *)**)

   750,00

 

9

Podnośnik PSD- 3500 T  

1 [szt.]

5 000,00  *)**)

3 750,00

 

10

Komputer diagnostyczny Witech  

1 [szt.]

8 000,00  *)**)

6 000,00

 

11

Strefa Przygotowania PLL 7001  

1 [szt.]

10 000,00 *)**)

7 500,00

 

12

Urządzenie do Geometrii Kół BEISSBAPTH

1 [szt.]

3 000,00    *)**)

2 250,00

 

13

Fiat Linea r. prod. 2007, PP70113, ZFA32300003071676,

1,3 diesel

 

1 [szt.]

18 000,00  *)**)

13 500,00

 

14

Fiat Panda 1,3 Diesel, PP 89038, r. prod. 2006,

ZFA16900000594279

 

1 [szt.]

7 000,00    *)**)

5 250,00

 

15

Stacja do napełniania klimatyzacji  

1 [szt.]

3 000,00    *)**)

2 250,00

 

16

Fiat Ducato 250, r. prod. 2008, 3,0 Diesel PP

71213, ZFA25000001384347, pomoc drogowa

 

1 [szt.]

45 000,00  *)**)

33 750,00

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

 

 

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 Komornik Sądowy

 Sławomir Kowalewski